2012-10-01

Akademikernas skyddade verkstad

I en debattarikel i SvD skriver idag forskarna Linn Sandberg, Tanja Joelsson, Jeff Hearn och Ulf Mellström om mansforskning. Genom en snabb Googlesökning kan vi finna följande information om de fyra forskarna i fråga

Tanja Joelsson har i avhandlingen "Den bioniske mannen på autoerotiska äventyr – mäns risktagande i trafikrummet" skrivit om mäns risktagande i trafiken. Om denna skriver hon att "jag är också intresserad av konsekvenserna av dessa praktiker i ett större sociokulturellt sammanhang, varför jag förstår dessa risktagande metoder som kränkningar eller ett slags våld".

Joelsson har även skrivit "Mansvåldet, (köns)makten och männen - den kommunala arenan" samt ”Masculinity”, Guts and Glory, en festskrift till Uppsalaprofessorn Eva Lundgren. Samma Lundgren som, om du minns, påstår att mansnätverk regelbundet tillämpar människooffer av invandrarbarn för att säkerställa männens makt över kvinnorna.

Linn Sandberg har skrivit om sex på äldre dagar, och beskriver själv sin avhandling med orden "en av avhandlingens utgångspunkter var de potentiellt motstridiga diskurser som existerar kring sexualitet, maskulinitet och att bli gammal och hur äldre män själva skapade mening och förhöll sig till dessa".

Sina forskningsintressen sammanfattar hon med orden "Nyckelord för min forskning är feministisk teori, intersektionalitet, genus, sexualitet, kroppslighet, funktionsförmåga, ålder/åldrande, sjukdom och hälsa samt vård. Jag intresserar mig också för frågor kring metodologi, i synnerhet i relation till känsliga ämnen såsom t.ex. sexualitet/sexuella praktiker eller våld."

Jeff Hearn har skrivit om "organisationssexualitetens kraft och paradox" och beskriver sig som neo-marxist.

Ulf Mellström, sist men inte minst, ligger å sin sida bakom publikationer som "Nytt forskningsprojekt: genus och räddningstjänst" och "Dominated and dominating: race, class and gender in the Chinese diaspora of Penang, Malaysia".

Jag påstår inte att mäns trafikbeteende är bra. Tvärtom beter sig påfallande män (och en hel del kvinnor) som riktiga grisar i trafiken. Exakt varför det är så - och framför allt, hur man kan förändra den sortens attityder - är absolut värt att utreda. Tyvärr leder navelskådande och överanalyserarande akademiska utsvävningar sällan till några bra svar. Ett tips till Tanja Joelssons vidare forskning skulle däremot kunna vara att utreda hur samspelet mellan parningssugna unga män och kvinnor spelar in i sammanhanget.

Vad jag vill ha sagt med denna korta genomgång är att många samhällsvetenskapliga utbildningar - inte minst sociologiska och genusvetenskapliga sådana - tycks vara en skyddad verkstad med väldigt lite markkontakt. Forskningsområdena, namngivningen och problemställningarna tyder inte direkt på någon särskilt verklighetsnära forskning.

Däremot kan man mellan raderna skönja förekomsten av en sluten akademisk krets, en liten skara människor väldigt förtjusta i de egna avhandlingarna och de vördade läromästarnas teorier. Man kan också skönja en värld i vilken man är ytterst ointresserade av empirisk forskning och motvillig att samköra sina resultat med verkligheten utanför universitetens trygga elfenbenstorn.
SvD