2012-10-09

Flytta MP till en undanskymd plats

Två miljöpartister motionerar om att statyer av Karl XII och Gustav II Adolf bör "flyttas till en mer undanskymd plats".

Själv föreslår jag istället att MP bör flyttas till en mer undanskymd plats, till exempel en långt utanför Riksdagen. Jag - och gissningvis många andra med mig - börjar bli rätt trött på hur små mer eller mindre skogstokiga partier tillåts utöva oproportionerligt stor makt endast på grund av att de sitter i vågmästarställning.