2012-10-09

Foliehattsvetenskap

Sverige behöver fler religiösa folkhögskolor, utbrister sju företrädare för utbildningsväsendet och religiösa grupper på DN debatt. De har såklart fel.

Religion har ingenting inom utbildning och vetenskap att göra, möjligtvis med undantag för religionsvetenskap. Religionsvetenskap kan vara ett intressant och stimulerande ämne, lite som att sticka, snickra eller någon annan aktivitet som utförs på hobbybasis.

I vissa ytterst specialiserade tillämpningar kan religionsvetenskapen också ha en funktion inom samhällsvetenskap och omvärldsanalys. Men jobbtillfällena är redan avsevärt färre än det finns platser på religionsvetenskapliga utbildningar. Studenterna har säkert en intressant och givande tid under studietiden, men utbildningen gör ingenting för att förbereda dem för en krass och oförlåtande arbetsmarknad.

Religion är en vidskepelse som olyckligt nog fortsätter att spela en stor och destruktiv roll i människors liv även år 2012. Vi kan inte förbjuda någon från att tro, men vi borde på allvar borde börja diskutera den massiva indoktrinering av barn som sker i religionfrihetens namn. Framför allt så bör vi inte med en endaste skattekrona mata de religiösa trollen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.