2012-10-09

Foliehattsvetenskap

Sverige behöver fler religiösa folkhögskolor, utbrister sju företrädare för utbildningsväsendet och religiösa grupper på DN debatt. De har såklart fel.

Religion har ingenting inom utbildning och vetenskap att göra, möjligtvis med undantag för religionsvetenskap. Religionsvetenskap kan vara ett intressant och stimulerande ämne, lite som att sticka, snickra eller någon annan aktivitet som utförs på hobbybasis.

I vissa ytterst specialiserade tillämpningar kan religionsvetenskapen också ha en funktion inom samhällsvetenskap och omvärldsanalys. Men jobbtillfällena är redan avsevärt färre än det finns platser på religionsvetenskapliga utbildningar. Studenterna har säkert en intressant och givande tid under studietiden, men utbildningen gör ingenting för att förbereda dem för en krass och oförlåtande arbetsmarknad.

Religion är en vidskepelse som olyckligt nog fortsätter att spela en stor och destruktiv roll i människors liv även år 2012. Vi kan inte förbjuda någon från att tro, men vi borde på allvar borde börja diskutera den massiva indoktrinering av barn som sker i religionfrihetens namn. Framför allt så bör vi inte med en endaste skattekrona mata de religiösa trollen.