2012-10-06

MP har spårat ur totalt

Sverige tar, räknat per capita, emot flest invandrare i hela västvärlden. Dessa invandrare utgörs främst inte av, som det ibland påståtts, civilingenjörer och läkare - de utgörs idag främst av personer med väldigt låg bildningsnivå, inte sällan analfabeter.

Priset för detta är exploderande socialbidragsutgifter, ökad segregering och kriminalitet, minskande samhällsgemenskap och en skola som blir allt mer stökig och där resultaten sjunker. Många av invandrarna kommer aldrig i sitt liv att få chansen att jobba, i ett land som Sverige där ingångslönerna är höga så finns det helt enkelt inga låglönejobb en somalier utan utbildning kan få.

Om utvecklingen fortsätter som idag så krävs det inga särskilt djupa matematikkunskaper för att inse att välfärdssamhället kommer krackelera. När allt färre i arbete skall försörja allt fler som inte arbetar kommer systemets legitimitet snabbt undergrävas. Välfärden kommer monteras ned bit för bit, lägstalönerna kommer sjunka, LAS och fackförbundens makt kommer att begränsas, så att även en somalier eller afghan utan utbildning kan få - och tvingas ta - ett jobb, om än till en väldigt låg lön. Låter som nyliberalernas dröm, eller hur?

Well, det skulle man kunna tro, men istället är det partier på vänsterkanten som är de mest högljudda förespråkarna för ökad invandring. Det senaste exemplet på detta är hur Miljöpartiet idag låtit meddela att nuvarande invandringsnivå inte är hög nog, och därför lanserar kampanjen "Öppna fler dörrar" för en generösare invandringspolitik.

Att alla som opponerar sig kan räkna med att bli kallade för "rasister" är bara ännu ett tecken på vilken snedvriden och vilseledande samhällsdebatt som råder i Sverige idag.
SvD1, SvD2, GP1, GP2, BT, UNT, VK, SR1, SR2