2012-10-05

Om Alliansfritt Sverige

Det slog mig efter att jag skrev om författarna bakom en annan debattartikel nyligen, att jag kanske borde göra detta till en vana. Många författare till debattartiklar gömmer sig bakom fina titlar eller bakom till synes oskyldiga organisationer. På detta sätt försöker de ofta dölja sin egentliga agenda för läsaren.

Viktor Tullgren från Alliansfritt Sverige skriver idag i en debattartikel att Annie Lööf inte kan räkna. Alliansfritt Sverige hörs och syns rätt mycket på nätet, men vilka är de egentligen? Viktor Tullgren själv beskriver sig som socialdemokrat. Så långt, så väl.

En avsevärt mer tongivande personlighet bakom Alliansfritt Sverige är dock Kawa Zolfagary, en vänsterpartist långt ut på vänsterkanten som förklarat att han gärna vill se SvD:s Per Gudmundson mördad. Han ligger även bakom vuxenmobbarfenomenet "Vita kränkta män", med vilket han satt i system att försöka kväva all debatt i feminism- och invandringsfrågor. Metoderna han använder är plumpa personangrepp och att försöka framställa de mest extremistiska yttringarna från motståndarsidan som representativa för alla som inte råkar dela hans åsikt.

Alliansfritt Sverige bör därför inte ses som ett nätverk för oppositionella vilket som helst, utan snarare som ett vänsterextremistiskt dito. Det kan vara värt att minnas, nästa gång du snubblar över deras texter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.