2012-11-06

Aktiebolagslagen och bedrägerier

Efter Experts konkurs visar det sig nu att det norska moderbolaget är en av de största fodringsägarna på konkursboet, vilket ännu en gång bevisar vilket verktyg för avancerade bedrägerier aktiebolagslagen har kommit att bli

Expert har hela tiden varit beroende av moderbolagets vilja. Deras deltagande i priskriget vore inte möjlig utan moderbolagets godkännande, och detsamma gäller såklart för deras kraftiga expansion som skedde efter Onoffkonkursen.

Moderbolaget har emellertid sett till - genom att organisera svenska Expert som ett eget aktiebolag - att ha en branddörr mellan sig och dotterbolagets dåliga finanser. När Expert till slut gick i konkurs slapp därmed moderbolaget att stå till svars för vad dotterbolaget ställde till med, inget ansvar för några obetalda fordringar drabbade dem själva.

När konkursförvaltaren försökt avveckla bolaget under kontrollerade former visar det sig att det skiljer nästan en miljard kronor mellan Experts tillgångar och dess skulder. De tillgångar som faktiskt finns skall efter konkursen användas för att betala fordringsägarna - anställda, kunder, leverantörer, lokalägare och så vidare - men pengarna kommer inte räcka till att täcka alla dessa skulder. När det dessutom visat sig att det ekonomiska uppläget varit sådant att det ansvarslösa moderbolaget är den största fordringsägaren - och därmed kommer få ut störst del av kakan - trots att pengarna inte räcker till att fullt ut betala de övriga, blir situationen rent absurd.

Det är hög tid för en revision av aktiebolagslagen, en revision som förhindrar denna sorts upplägg och som i högre grad gör ägarna - oavsett om de är företag eller människor - ansvariga för vad som faktiskt har skett. Det är inte rimligt att en miljardär kan fortsätta att vara miljardär, även när han eller hon satt ett stort företag i konkurs, trots att stora fordringar som inte kan betalas finns.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.