2012-11-30

De drabbas inte själva

De ökända politikerpensionserna tycks vara på väg bort, åtminstone för riksdagsledamöter. "Begreppet inkomstgaranti ger fel signaler" motiveras avskaffandet med. Vilka signaler det ger att avskaffandet bara gäller de riksdagsledamöter som väljs in från och med nästa val går man däremot inte in på. Det tycks för en lekman vara lättare för Riksdagens ledamöter att rösta igenom avskaffandet av elitförmåner så länge som de som röstar inte själva drabbas.

Man förklarar inte heller varför det är försvarbart att även fortsättningsvis dela ut 85 procent av riksdagslönen under två år, bara för att man väljer att kalla det någonting annat än "inkomstgaranti".
SvD1, DN1, GP1