2012-11-21

Dödkött i Bryssel?

I en debattartikel kritiserar en Stefan Nilsson, ordförande för någonting som kallas "Europeiska ekonomiska och sociala kommittén", den svenska regeringens skeptiska hållning i EU-frågor.

Personligen håller jag med Nilsson om delar av kritiken, men då han kritiserar Birgitta Ohlsson för hennes hårdnackade motstånd till den föreslagna långtidsbudgheten för EU går jag i taket. Denna budget kommer nämligen, om den går igenom, höja den redan höga svenska EU-avgiften ytterligare, och göra svenskarna till det folk som i särklass får betala mest per invånare till EU. Detta samtidigt som till exempel Danmark och Storbritannien har lyckats förhandla till sig stora rabatter, genom att använda vetorätten som utpressning. Birgitta Ohlsson gör helt rätt som sätter Sveriges intressen främst i denna fråga.

Vad är då Stefan Nilsons organisation "Europeiska ekonomiska och sociala kommittén" för något? På sin hemsida beskriver de sig så här:

EESK är ett rådgivande EU-organ som inrättades 1957. EU-institutionerna (Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet) kan dra nytta av kommitténs sakkunskap genom att begära yttranden om förslag till EU-lagstiftning. Kommittén utarbetar också yttranden på eget initiativ i frågor som den anser vara värdefulla att behandla. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att fungera som förbindelselänk mellan EU-institutionerna och det organiserade civila samhället. Kommittén bidrar till att förstärka den roll som spelas av organisationerna i det civila samhället genom att föra en strukturerad dialog med dessa grupper i EU:s medlemsländer och i andra länder i världen.

Sade det dig något? Nej, inte mig heller. På samma hemsida kan man dock läsa sig till att den har 344 ledamöter. Vad de tjänar framgår inte, men det är ingen långsökt gissning att det handlar om större summor än du och jag drar in. Vad exakt de tillför oss skattebetalare är mer tveksamt, men en annan icke långsökt gissning är att vi inte skulle märka någonting om kommittén lades ned. Ytterligare en icke långsökt gissning är att om EU på allvar skulle tvingas banta sin gigantiska budget, så finns det också en risk för att detta skulle kunna ske.

Det är inte heller en långsökt gissning att om Sverige fortsättar att trilskas med budgeten så minskar även våra möjligheter att som ett litet land få fortsätta hålla i ordförandeklubban. Således är det på sin plats att fråga sig i vems intresse Nilsson egentligen talar - det svenska folkets eller sitt eget?

Uppdatering: "Sverige körs över" heter det nu när Sverige likväl accepterar budgetförslaget utan annat än kosmetiska ändringar. "Sverige lägger sig platt" vore en bättre formulering. Alla andra EU-länder skulle använt sin vetorätt i motsvarande situation.
GP, SvD1, SvD2, SvD3, SR1, SR2, SR3