2012-11-15

Framtidsfråga eller icke-fråga?

Att Sverige har västvärldens största invandring var det inget av de sju partier som satt i Riksdagen före valet 2010 som tyckte förtjänade en diskussion. Frågan behövde inte diskuteras, inte problematiseras och helst av allt skulle allmänheten hållas så okunnig om detta som möjligt. Kanske var det just därför som svenskarna i valet 2010 röstade in Sverigedemokraterna i Riksdagen.

Sverigedemokraternas bakgrund är (liksom Vänsterpartiets) en allt annat än stolt historia och det är ingen vild chansning att anta det inom Sverigedemokraterna fortfarande ryms många allt annat än trevliga uppfattningar. Men för den som tycker att Sverige kanske istället borde nöja sig med att ha västvärldens näst - eller rentutav tredje - största invandring, snarare än den allra största, finns idag inget alternativ. För de övriga partierna är invandringen och dess storlek en fråga som inte under några omständigheter får debatteras eller ifrågasättas.

Den rekordstora invandring som i snabb takt förändrar Sverige och som kommer sätta djupa avtryck i vad för land Sverige kommer vara i framtiden är alltså utanför det pariastämplade SD en politisk icke-fråga. Skulle någon våga sig på att över huvud taget lyfta frågan får vederbörande finna sig i att snabbt bli brännmärkt som rasist.

Antag att vi skulle föra samma resonemang i andra frågor. Tänk om den som föreslog höjd skatt av ett enigt etablissemang direkt skulle bli utpekad och förlöjligad som marxist. Antag att den som föreslog en reducering av utsläppen av växthusgaser av ett enigt etablissemang direkt skulle bli utpekad och förlöjligad som en framstegsfientlig teknikhatare. Antag att den som föreslog satsningar på olycksdrabbade vägar av ett enigt etablissemang direkt skulle bli utpekad och förlöjligad som en naturhatande miljöskövlare.

Exemplen framstår som bisarra ända tills man betänker att det är precis den sortens debattklimat som råder kring invandringsfrågor i Sverige idag. Detta trots att invandringsfrågan - alldeles oavsett vad man tycker i sak - är av central betydelse för hur det framtida Sverige kommer att se ut.

Och är det egentligen så konstigt om en stor del av Sverigedemokraternas företrädare är idioter? De slipade politikerämnen som i grund och botten sympatiserar med partiets åsikter tänker sig säkert för både en och två gånger innan de bestämmer sig för att öppet stödja eller engagera sig i partiet. Den som har ett förflutet som sverigedemokrat lär finna det väldigt svårt att därefter kunna göra karriär utanför partipolitiken.

Nu fylls tidningarna av artiklar som analyserar partiets snedsteg från varje tänkbar vinkel och partiets väljarunderlag utmålas som outbildade hatiska tölpar. Att de outbildade - till skillnad från politikerna och tidningarnas skribenter - faktiskt bor och verkar i det nya Sverige som den förda politiken skapar, väljer man passande nog att bortse ifrån. Det folkförakt man därmed visar prov på kan mycket väl visa sig göra Sverigedemokraterna ännu större lagom till nästa opinionsundersökning.
Erixon, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, GP1, GP2, GP3, GP4, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5