2012-11-29

Hur mycket tål svenskarna?

"Hur mycket rasism tål Sverige", undrar Maria Ferm i en parafrasering av Agendas partiledardebatts fråga "hur mycket invandring tål Sverige?"

Vad Maria Ferm inte förstår - eller inte låtsas förstå - är att det inte nödvändigtvis behöver vara rasism som får väljarsympatierna för Sverigedemokraterna att öka. Sverige har västvärldens största invandring (ja, jag upprepar mig, jag vill nöta in detta fakum eftersom det tenderar att ständigt trollas bort i debatten) och att den verklighet många svenskar idag dagligen möter i sin vardag är att detta är någonting som inte är alltigenom positivt.

Vi kan naturligtvis välja att skylla detta på en dålig integration, men sanningen är lite mer komplex än så. Sanningen är till exempel att i ett Sverige där låglönejobben har avskaffats så kommer alltid en analfabetisk somalier ha svårt att få jobb. Sanningen är att vissa invandrargrupper är väldigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Sanningen är också att människor från samhällen med stark hederskultur har en annan syn på rättvisa än de svenskar som vuxit upp i ett välfärdssamhälle.

Den bistra sanningen är också att för människor som vuxit upp i fattiga länder motsvarar de svenska bidragen ofta fantasinivåer som undergräver motivationen till att söka jobb. Och sanningen är såklart att för människor som vuxit upp i länder där den nationella sammanhållningen varit svag och klankulturen stark, så har man en annan syn på nationell sammanhållning och ansvar än vad man har i vad som fram till nyligen var en väldigt homogen nationalstat.

Makthavare som Maria Ferm, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Jan Helin sjunger ständigt mångkulturens lov, men de väljer också att bosätta sig så långt ifrån den som möjligt. Gemene man har emellertid inte alltid samma möjlighet och får därför ofta i sin vardag uppleva ett väldigt annorlunda Sverige. När dessa människor höjer rösten får de emellertid finna sig att bli avfärdade som obildade rasistiska tölpar av den elit som huserar i de helvita rikemansområdena.

Att Sverigedemokraterna är ett allt annat än perfekt alternativ torde knappast ha undgått någon, men när alla övriga partier är rörande eniga om att den rekordstora invandringen skall fortsätta, att den rekordstora invandringen inte under några imständigheter får ifrågasättas, diskuteras eller problematiseras och att den rekordstora invandringen helst, enligt Maria Ferm och hennes parti, skall bli ännu större än vad den redan är, så är det inte konstigt att allt fler människor i sin desperation vänder sig till Sverigedemokraterna.

Det behöver inte betyda att de är rasister, det behöver inte betyda att de ogillar invandrare eller hade agerat annorlunda än invandrarna om de själva befann sig i samma situation. Det kan däremot helt enkelt betyda att de ser ett stort och oroande problem med den förda politiken, som alla övriga partier väljer att blunda för och som media väljer att skönmåla. Är det då konstigt att de vänder sig till det enda alternativet som finns?
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, GP1, GP2, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, Ab1, Ab2

6 kommentarer:

 1. Jan Fredrik Gustavsson30 november 2012 01:37

  Fel: "Sverige har västvärldens största invandring"
  Rätt: Artikeln pratar om asylbeviljanden per invånare. Det är absolut inte samma sak som nettomigration per invånare.
  Sverige kommer på 31:a plats om man ser till nettomigration per invånare. Från CIA World Factbook:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_net_migration_rate

  Rätta.

  Tror du att det är dyrare att integrera en vuxen person tillräckligt, mot att en ny person föds och att samhället behöver ställa upp med t.ex. dagis, grundskola, gymnasium, högskola, sjukvård under uppväxten?

  Tror du inte Sverige skulle tjäna på att ta in flera? Har du över huvud taget några belägg för att invandringen, totalt sett i Sverige, skulle kosta mer än vad den smakar?

  SvaraRadera
 2. Jag sade högst i västvärlden, inte i världen. Qatar ligger t ex högst på listan för att de har en stor temporär "invandring" av arbetskraft. Dessa människor åtnjuter inte på något sätt samma rättigheter som landets medborgare och kan heller inte stanna i landet permanent.

  Om du utgår strikt från västländerna i Wikipediastatistiken så hamnar Sverige betydligt längre upp, och att invandringen till Danmark ligger 60% högre är ett ganska tydligt tecken på att artikeln inte mäter den sorterns invandring som vi i regel menar med ordet när vi använder det. Att dessutom länder som Liechtenstein, San Marino och Luxemburg ligger högre betyder bara att kapitalstarka personer som vill smita från skatten bosätter sig i dessa länder, inte att somalier tillåts göra det. I fallet med Israel handlar det om personer ur den judiska diasporan som invandrar, så inte heller här handlar det om somalier eller irakier. Och vad Kanada beträffar så beviljar detta land i regel bara uppehållstillstånd till högutbildade, och medborgarskap kommer inte på fråga förrän du uppfyller krav på t ex språkkunskaper. I fallet Irland handlar det om EU-medborgare som invandrar, vilket också till stor del är förklaringen till Storbritanniens siffror.

  Huruvida Sverige ligger högst, näst högst eller tredje högst när det kommer till utomeuropeisk invandring kan diskuteras och med statistisk kan man bevisa allt möjligt, men kvarstår gör det faktum att vi har en per capita-invandring som är abnormt hög. Denna invandring har de senaste åren främst kommit från länder som Somalia, Afghanistan och Irak, i vilka utbildningsnivån är låg. Arbetslösheten i dessa grupper är skyhög och lär så förbli under lång tid. Det är ingenting som det svenska samhället tjänar på, tvärtom så är det en väldigt stor kostnad.

  Man kan argumentera för denna invandring ändå, på till exempel humanitära grunder, men att påstå att den skulle vara samhällsekonomiskt lönsam är bara absurt.

  SvaraRadera
 3. Fantastiskt bra skrivet

  SvaraRadera
 4. Massinvandringsivrarna har börjat jämföra lönsamheten mellan invandrad i 20 års åldern och ett barn som föds här och skolas till arbetsförålder. Visst om vi bara tog emot nyutexaminerade med de yrkeskunskaper vi söker skulle det vara lönsamt. Problemet är att vi skall tömma andra länder på kunskap och vi måste ha en selektiv invandring vilket massinvandringsivrarna inte vill ha
  /Bo

  SvaraRadera
 5. Jag skulle rekommendera Jan Fredrik att läsa en artikel av Tino Sanandaij,doktorand vid University of Chicago,och som varit publicerad i Svensk Tidskrift: " Det finns i dag tillräckligt med forskning för att dra säkra slutsatser om invandringens påverkan på svensk ekonomi och slutsatsen är inte glädjande.Invandringen från utanför Europa har fått påtagligt negativa effekter för samhällsekonomin." Och världens tre främsta liberala tänkare konstaterar alla: varför har vi inte fri invandring ? Jo,det går inte att kombinera med välfärdsstaten...
  Men frk Ferm har inga som helst begränsningar i sitt synsätt,och fr o m nu tystnar landet: risken är stor att oavsett vad du säger är det rasistiskt !

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.