2012-11-21

Stackars Fredrik Reinfeldt

För ungefär två veckor sedan beklagade sig Reinfeldt i ett tal över de människor som "anser att alla politiker är korrupta och struntar i problemen som finns".

Idag avslöjas att ett dokument med känsliga uppgifter kring regeringens försök att via ett bulvanbolag sälja vapen till Saudiarabien mystiskt har försvunnit från regeringskansliets diarium. Reinfeldt må kalla en stor och växande del av folket för obildade tölpar om han vill, själv kallar jag Reinfeldts regering för en samling fifflande vapenmånglare.

Detta gäller för övrigt även för de regeringar som leddes av Göran Persson, då det var dessa som en gång inledde det hela. Vuxenmobbaren Kawa Zolfagarys och hans Alliansfritt Sveriges försök att göra blockpolitik av det hela klingar därför ganska ihåligt.
SR1, SR2, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, GP1