2012-11-09

"Vardagselitism största hotet"

Bengt Westerberg - som enligt ryktet gick under benämningen Wetbästerberg under sin tid i politikens finrum - övelämnar idag sin utredning om "effektivare arbete mot främlingsfientlighet" till Erik Ullenhag. Westerbergs utredning kommer inte fram till att en bättre intregration, större betoning på eget ansvar eller att få invandrarna i jobb är lösningen. Nej, Westerbergs slutsats är en typiskt folkpartistisk skriva-folk-på-näsan-lösning, 650 miljoner skall satsas på att utbilda lärare i att rasism är dumt.

I intervjun uppvisar Westerberg upp en grundläggande brist på förståelse vari problemen ligger. Han talar om Ali från Tunisien vars föräldrar kanske flytt "för att de ogillar islam", det faktum att islamister med god marginal vann Tunisiens första fria val väljer han att bortse från. Westerberg berättar om hur illa han tycker om när etablerade politiker talar om "den misslyckade integrationspolitiken, som om detta vore en sann beskrivning" - en inställning som för de människor som bor nära integrationspolitikens verklighet måste framstå som direkt verklighetsfrånvänd.

På reporterns fråga om vad "svenskhet" är svarar Westerberg förnumstigt "mångfald". Detta låter såklart bra i mångas öron, men faktum är att Sverige fram tills nyligen var ett av världens mest homogena länder, såväl språkligt som socialt som kulturellt, vilket avslöjar Westerbergs beskrivning som den meningslösa och direkt missvisande floskel den är. Att många idag - inte minst på mindre orter som Boden och Forserum - lever i samhällen de inte längre känner igen eller känner sig trygga i, tycks inte existera i Westerbergs verklighetsbild. Under tiden fortsätter SD att öka, utan att företrädarna för de sju övriga riksdagspartierna riktigt tycks förstå varför.