2012-11-12

Vem talar för pojkarna?

Mer än dubbelt så många unga män som kvinnor säljer sex enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen, skriver SvD idag.

Mer än dubbelt så många, av de yngsta och, som det brukar heta, mest sårbara. Trots att vi vet att prostitution är männens sätt att upprätthålla kontrollen över kvinnor. Trots att vi vet att den svenska sexköpslagen är den bästa i världen. Trots att vi vet att de länder som tillåter prostitution är vidriga bakåtsträvande samhällen.

78 procent av de som uppger att de har sålt sex svarar också att de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hur fördelningen mellan könen är redovisas ej, men även om vi förutsätter att alla de kvinnliga säljarna blivit utsatta innebär detta ändå att över 70 procent av de manliga måste ha blivit det också, för att vi skall komma upp i de 78 procenten totalt. 70 procent av de 2,1 procent av de unga männen som hade sålt sex, eller med andra ord, över en procent av de män och pojkar som är mellan 16 och 25 har utsatts för sexuella övergrepp, om Ungdomsstyrelsens siffror stämmer.

Men vi vet att det är kvinnor som är offer för sexuella övergrepp. Vi vet att det är kvinnor som blir brutalt misshandlade - trots att andelen misshandlade och mördade män är mycket högre. Likväl så fortsätter fokus att ligga på det våld och övergrep som män åsamkar kvinnor, det sex som män köper - eller med våld tvingar till sig - av kvinnor.

Är det inte hög tid för en mer nyanserad debatt? Är det inte hög tid att sluta dela upp världen i offer och förövare efter könsgränser? Är det inte hög tid att andra än radikalfeminister på den yttersta vänsterkanten får diktera villkoren för debatten och lagstiftningen i dessa frågor? Och hur många kvinnor har egentligen blivit dömda för att ha köpt sex av en man, sedan sexköpslagen trädde i kraft?