2012-11-12

Vem talar för pojkarna?

Mer än dubbelt så många unga män som kvinnor säljer sex enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen, skriver SvD idag.

Mer än dubbelt så många, av de yngsta och, som det brukar heta, mest sårbara. Trots att vi vet att prostitution är männens sätt att upprätthålla kontrollen över kvinnor. Trots att vi vet att den svenska sexköpslagen är den bästa i världen. Trots att vi vet att de länder som tillåter prostitution är vidriga bakåtsträvande samhällen.

78 procent av de som uppger att de har sålt sex svarar också att de blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hur fördelningen mellan könen är redovisas ej, men även om vi förutsätter att alla de kvinnliga säljarna blivit utsatta innebär detta ändå att över 70 procent av de manliga måste ha blivit det också, för att vi skall komma upp i de 78 procenten totalt. 70 procent av de 2,1 procent av de unga männen som hade sålt sex, eller med andra ord, över en procent av de män och pojkar som är mellan 16 och 25 har utsatts för sexuella övergrepp, om Ungdomsstyrelsens siffror stämmer.

Men vi vet att det är kvinnor som är offer för sexuella övergrepp. Vi vet att det är kvinnor som blir brutalt misshandlade - trots att andelen misshandlade och mördade män är mycket högre. Likväl så fortsätter fokus att ligga på det våld och övergrep som män åsamkar kvinnor, det sex som män köper - eller med våld tvingar till sig - av kvinnor.

Är det inte hög tid för en mer nyanserad debatt? Är det inte hög tid att sluta dela upp världen i offer och förövare efter könsgränser? Är det inte hög tid att andra än radikalfeminister på den yttersta vänsterkanten får diktera villkoren för debatten och lagstiftningen i dessa frågor? Och hur många kvinnor har egentligen blivit dömda för att ha köpt sex av en man, sedan sexköpslagen trädde i kraft?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.