2012-11-22

Vinkling, grupptryck och opinion

"Jomshof vill straffa 13-åringar" skriver DN idag angående Sverigedemokraternas val av Richard Jomshof till partiets nye talesman i rättspolitiska frågor. Vad det handlar om visar sig dock vara att Jomshof vill att trettonåringar som begår väldigt grova brott skall kunna dömas till exempelvis ungdomsvårdsskola. "Självklart kan en 13-åring inte straffas som en 18-åring, självklart inte" säger Jomshof, och avslöjar därmed rubriksättningen som väldigt vinklad.

DN frågar också retoriskt Jomshof om han anser att partiets linje att våldsbrott skall bestraffas även kan innebära "en eventuell straffskärpning för att gå omkring på stan med metallrör". Vad DN däremot inte nämner är att den person som i media konsekvent beskrivit som en "berusad" eller "redlös" man i själva verket var en medlem i Original Gangsters - OG - och knappast mindre farlig i berusat tillstånd än i nyktert. Vad Almqvist och Ekeroth än gjorde och sade den kvällen, oavsett hur rädda de var eller inte, så har det konsekvent förtigits att den "berusade mannen" var medlem i ett grovt kriminellt gäng. Det är också ett exempel på vinklad nyhetsförmedling.

DN gör också en stor sak av att partiets nye talesman i ekonomiska frågor Sven-Olof Sällström har drivit ett företag som gått i konkurs. Vad de inte kontrasterar detta fakum med är att den tidigare statsministerkandidaten Mona Sahlins företag tvingades i likvidation. Företaget gick aldrig med vinst, vilket emellertid inte hindrade Sahlin från att ta ut en lön på över en miljon kronor. Så vinklas också en nyhet.

Samtidigt har Expo aktivt tagit ställning mot Sverigedemokraterna och deltagit i de senaste dagarnas debatt. Detta kan tyckas vara helt i sin ordning, men till saken hör att en del av Expos finansiering kommer från skattemedel. Regeringen låter alltså skattepengar gå till en organisation som aktivt bedriver opinionsbildning mot en av samma regerings politiska motståndare. Hur förenligt detta är med de demokratiska principerna kan vara värt att fundera över en gång extra.

I ett betänkande som Bengt Westerberg i dagarna har överlämnat till integrationsminister Erik Ullenhag föreslås även att organisationen Quick Response får ta del av skattemedel. Quick Response har som uttalad målsättning att granska nyhetsförmedlingen kring invandringen, och att kontakta och försöka påverka de journalister vars rapportering inte gillas av organisationen. Man vill till exempel stoppa rapportering kring invandrares brottslighet. Att staten därmed skulle välja att aktivt gå in med skattemedel för att styra och påverka den "tredje statsmaktens" arbete har jag ännu inte sett problematiseras av någon journalist.

Stefan Gunnarsson - Så skall det låta-profil boende i Boden, en stad i vilken invandringen lett till stora spänningar - blev ombedd att delta i kampanjen "Ett Norrbotten för alla" men avstod, och blev uthängd i Norrbottens-Kuriren. Gunnarsson säger sig definitivt inte sympatisera med Sverigedemokraterna, men ville heller inte delta i en kampanj som skrev folk på näsan och som han själv uppfattade som "åsiktsfascistisk". Det är inte utan att man undrar om kanske några av av alla som istället faktiskt valde att delta i sak delade Gunnarssons uppfattning men i slutändan valde minsta motståndets lag. Deras liv blir säkert mycket lättare på så vis.

Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk av sig för att se ett mönster i det hela. Man behöver inte vara särskilt paranoid för att kunna känna ett visst mått av obehag inför den situation som har uppstått. Man behöver inte vara ett fan av Almqvist, Ekeroth, Jomshof eller Sverigedemokraterna för att skönja hur ett demokratiskt och yttrandefrihetsmässigt underskott hetsas fram i samhället. I landet med västvärldens största invandring är invandringen helt enkelt inte en fråga som bör diskuteras.

Vad media däremot har undvikit att rapportera är att Sverigedemokraterna i opinionsundersökning utförd av Sentio efter de senaste dagarnas turbulens får 12,3 procent. Taktiken ser inte ut att fungera.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, GP1, GP2, SR1, SR2