2012-12-02

Ett stort stöd?!

En rubrik på SvD fångade mitt intresse. "Vi behöver se över regler för invandring" meddelade Staffan Danielsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Artikeln visade sig dock vara en besvikelse. Den innehöll vaga formuleringar om att EU:s flyktingmottagande kanske borde fördelas en smula mer solidariskt mellan medlemsländerna, att debattklimatet kanske borde höja sig något över dagens haglande rasismanklagelser och halmdockor à la "Vita kränkta män".

Måhända är artikeln någon form av ytterst försiktig form av testballong från Centerpartiet eller regeringen. Måhända är artikeln resultatet av att en riksdagsledamot ser ett problem men inte vågar säga det rakt ut, och därför vattnar ut sitt resonemang likt ett homeopatiskt preparat, tills ingenting av substans längre återstår.

En formulering i artikeln är emellertid värd att uppmärksammas närmare. "Sverige har en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik som har stort stöd bland befolkningen" skriver Staffan Danielsson. En opinionsundersökning utförd häromåret av YouGov visade emellertid att 58 procent av svenskarna tyckte att Sverigedemokraterna hade den bästa flykting- och invandringspolitikspolitiken.

Det finns med andra ord inget stort stöd för den förda politiken bland svenskarna, snarare tycks det finnas en majoritet mot densamma. Det är förmodligen i detta ljus man skall se orsakerna till Danielssons debattinläggs tillkomst. En företrädare för ett litet parti som balanserar farligt nära fyraprocentsgränsen inser förmodligen att man inte såväl kan köra över som förolämpa väljarkåren hur länge som helst.