2012-12-22

MP - skyddad verkstad

Det svenska fläskköttet får allt svårare att klara konkurrensen från det importerade. Anledningen till detta är att det utländska är billigare, framför allt på grund av att det svenska djurskyddet är mer långtgående.

Miljöpartiet låter idag meddela att man vill marginalisera det svenskproducerade fläskköttet ytterligare. Man vill med krav på att grisarna får gå ute "visa att det gör skillnad att välja svenskt kött", och skillnad kommer det att bli - på prislappen det vill säga. Allt fler kommer därför välja det utländska billiga köttet framför för det dyra svenska, och antalet grisar som får leva under de hårdare svenska reglerna blir ännu färre än idag.

Miljöpartiets förslag är på många sätt lovvärt, men det kommer bara att fungera om Sverige antingen går ur EU och förbjuder import av utländskt kött, eller om resten av EU inför samma regelverk parallellt. Därför är det såklart på europeisk nivå kampen för starkare djurskydd skall föras.

Miljöpartiet tycks ha blivit en skyddad verkstad och klyftan mellan mellan det svenska folket å ena sidan och partiets medlemmar och kärnväljare å den ena bara ökar. Det är fullt möjligt att många i den senare gruppen - i regel välbeställd medelklass - skulle välja det dyrare svenska fläskköttet framför importerat, men svensken i allmänhet skulle det inte. Därför bör Miljöpartiet fråga sig vad man prioriterar, att ge så mång grisar som möjligt bättre liv eller att slå ut den svenska fläskköttsnäringen.

För övrigt så finns det andra djur vilkas lidande kanske Miljöpartiet borde uppmärksamma före de tittar sig blinda på grisarna:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycklighet. Kommentarer löper stor risk att hamna i papperskorgen om de är sossiga, hätska, foliehattiga, besserwissriga, vilseledande, överdrivet långa, trollande eller faktamässigt tveksamma.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.