2012-12-02

Om höjda skatter och utgifter

I fyra svenska län kommer världens redan högst beskattade folk från och med årsskiftet att få skatten höjd med en halv procentenhet eller mer. Skatten kommer därtill att höjas - om än inte lika mycket - i fyra landsting till, och fram till 2016 beräknas landstingens totala skatteuttag behövas höjas med 0,37 procentenheter.

Orsakerna till detta är flera och den försämrade ekonomin är såklart en viktig faktor. Likväl är det intressant att denna nyhet kommer samma år som Miljöpartiet - med mindre än en av tretton väljare bakom sig - tvingade igenom att illegala invandrare skall ha rätt till bland annat gratis sjukvård i Sverige.

När Staffan Danielsson påstår att Sveriges invandrings- och flyktingpolitik "har stort stöd bland befolkningen" motsägs detta redan idag av de opinionsundersökningar som gjorts i frågan. När befolkningen i Sverige - landet med såväl västvärldens högsta skatter som västvärldens högsta invandring - nu får se sina skatter höjas ytterligare, delvis för att betala gratis sjukvård till de icke-skattebetalande personer som vägrat godta ett avslag på sin asylansökan eller helt enkelt invandrat utan att ens ansöka om tillstånd - lär detta påstått stora stöd minska ytterligare.

Som av en händelse rapporteras detta samma dag som SVT berättar om hur staten har fått stora problem med att få ihop boenden till alla invandrare som beräknas komma nästa år - helt enkelt för att kommunerna säger nej. Man vill, som SVT själva säger, "undvika att spara på de gamla och de unga" för att få råd med de socialbidrag som skulle bli följden.

Det är inte rasism att - i landet med västvärldens största invandring - börja prioritera den egna befolkningen främst inför en svår lågkonjunktur. Det är bara att uppfylla det grundläggande ansvar som varje stat är skyldig sina egna medborgare. Det är inget vi och dom-tänkande, det är bara en logisk konsekvens av att svenska statens möjligheter att utkräva skatt upphör vid landets gränser.