2012-03-21

Vidskepelsen och bevisbördan

I en debattartikel slår religionens anhängare ännu en gång tillbaka mot den ateistiska rörelsen.

Först anklagas ateisterna för att vara intoleranta, i vilket det måhända ligger ett korn av sanning. Därefter kommer de vanliga tramsargumenten i strid följd. Gudsargumenten behandlas utan djup och utan kunskap om de 30 senaste årens utveckling inom religionsfilosofi skriver författarna indignerat. Med kvasivetenskaplig forskning till grund försöker man belägga sina absurda teser om existensen av övernaturliga väsen, men argumentet är såklart trams. Ingen navelskådande religionsfilosofisk forskning i världen kan göra frågan om gudars och andeväsens existens till vetenskap.

Utan goda skäl lägger man också hela bevisbördan på den gudstroende fortsätter man sedan i samma indignerande anda. "Utan goda skäl?" Om jag påstår att en boll av choklad, tio meter i diameter befinner sig i omloppsbana kring Jupiter, vems är bevisbördan då? På vem ligger bevisbördan om jag skulle påstå att homeopatiska läkemedel fungerar, eller att det medför sju års olycka att krossa en spegel? Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis, så enkelt är det. Och att hävda existensen av övernaturliga väsen är ett extraordinärt påstående.

Vidare kallar man konsekvens Dawkins & co för "nyateister". Ordet "ateister" skulle naturligtvis ha räckt mer än väl, men man arbetar nu hårt, tycks det, för att etablera begreppet "nyateism" . Jag kan bara spekulera kring orsakerna till detta, men det ligger nära till hands att misstänka att de vill ladda ordet med ungefär samma associationer som har tillskrivits ord som "nyliberalism". Det vill säga, man vill utmåla ateisterna som buffliga, hänslynslösa, halvgalna och sekteristiskt drivna ideologer. Detta är en välbeprövad - om än ohederlig - debatteknik, men det kan tyckas ironiskt att den används av folk som tror på övernaturliga väsen.
Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12