2013-01-19

Än "papperslös" då?

När SvD gör idag en väldigt intressant analys av hur politikerna med språkbruk försöker förändrar opinionen i de frågor de driver, och där Fredrik Federley och Maria Ferm tillåts blåljuga om invandringens omfattning, noterar jag att ett i sammanhanget väldigt intressant ord inte omnämns.

Ordet "papperslös" tas inte upp en enda gång i artikelserien, trots att denna eufemism för "illegal invandrare" har fått ett massivt genomslag, trots att sjukvård, skola och barnomsorg för illegala invandrare har klubbats igenom sedan de politiska och mediala eliterna beslöt sig för att börja använda det. Det är också ett exempel på språkbrukets makt.
SvD1, SvD2, SvD3