2013-01-19

Än "papperslös" då?

När SvD gör idag en väldigt intressant analys av hur politikerna med språkbruk försöker förändrar opinionen i de frågor de driver, och där Fredrik Federley och Maria Ferm tillåts blåljuga om invandringens omfattning, noterar jag att ett i sammanhanget väldigt intressant ord inte omnämns.

Ordet "papperslös" tas inte upp en enda gång i artikelserien, trots att denna eufemism för "illegal invandrare" har fått ett massivt genomslag, trots att sjukvård, skola och barnomsorg för illegala invandrare har klubbats igenom sedan de politiska och mediala eliterna beslöt sig för att börja använda det. Det är också ett exempel på språkbrukets makt.
SvD1, SvD2, SvD3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.