2013-01-19

Särintressen & folkhälsa

"Vi är oroliga att förslaget att slå samman Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet kommer att innebära ett mer strikt medicinskt synsätt när det gäller folkhälsan. Staten bör vara aktiv och förebyggande när det gäller folks hälsa", skriver Heike Erkers och Johanna Falk, från Akademikerförbundet SSR i SvD.

Detta kan i korthet översättas till följande:

"Vi är oroliga för att många av våra medlemmar - vilka uppbär lön på skattebetalarnas bekostnad för att utföra ett arbete vilkets nytta för samma skattebetalare i många fall är högst tveksam - skall få sparken, när staten effektiviserar i den vildvuxna myndighetsfloran."

Eftersom Erkers och Falk inte vill framställa sitt debattinlägg som ett utslag av egenintresse, försöker de emellertid framställa det som att det är det svenska folkets hälsa de bekymrar sig för. Trovärdigheten blir det emellertid lite si och så med.
SvD