2013-01-02

Verklighetsförankring saknas

Arbetsmarknadsutskottets ordförande, moderaten, Elisabeth Svantesson skriver att om vi menar allvar med jämställdhet måste utrikes födda kvinnor komma ut i arbetslivet. Svantesson har helt rätt i att detta är ett större jämställdhetsproblem än företagsstyrelsernas sammanställning, problemet är att hon uppvisar en flagrant brist på problemförståelse.

Genom att justera etableringsersättnigen och SFI (svenska för invadrare) tror sig Svantesson kunna komma till rätta med problemet. Detta kan säkert förändra lite på marginalen, i synnerhet i de fall där den som invandrar hyser en genuin vilja att anpassa sig till det svenska samhället. Men låt oss vara krassa: de som invandrar till Sverige idag kommer från kulturer extremt olika den svenska, och med en kvinno- och familjesyn som man får gå långt tillbaka i den svenska historien för att hitta en motsvarighet till.

En somalisk eller afghansk kvinnas uppgift är inte att söka jobb, den är att föda barn - många barn - och att sköta markservicen. Detta kommer inte förändras med naiva förändringar av den redan naiva integrationspolitiken (hade integrationspolitiken skrotats helt hade förmodligen invandrarna förmodligen snabbare och bättre blivit integrerade, men detta är ett ämne för ett annat inlägg).

Denna familjesyn är ingenting som man ändrar i en handvändning eller med en lagparagraf eller två, att i grunden ändra den tar generationer. Därtill kvarstår det faktum att dessa människor kommer från kulturer där den svenska socialbidragsnormen motsvarar fantasisummor och där man är lojal mot en klan, snarare än en stat. Så länge det går att leva på generösa bidrag kommer många därför att välja att leva på generösa bidrag - och att Svantesson förespråkar en annan familjepolitik kommer knappast att förändra unga människors familjesyn förrän familjebildningen sedan länge är över.

Det hade varit vackert om det förhöll sig på ett annat sätt, men den krassa sanningen är att så är det inte. Detta kan hanteras med en invandring på en rimlig nivå, men med västvärldens största invandring, västvärldens mest omfattande välfärdssystem, västvärldens mest kravlösa integrationspolitik och västvärldens mest verklighetsfrånvända politiker så är det direkt omöjligt - och det är västvärldens högst beskattade löntagare som får betala för detta.

Att Svantesson, Miljöpartiet, Centern med flera menar väl och vill tro folk om det västa spelar ingen roll. Vägen till helvetet är som bekant stenlagd med goda föresatser och för Sveriges del börjar katastrofen redan bli ett faktum.
SvD