2013-01-02

Verklighetsförankring saknas

Arbetsmarknadsutskottets ordförande, moderaten, Elisabeth Svantesson skriver att om vi menar allvar med jämställdhet måste utrikes födda kvinnor komma ut i arbetslivet. Svantesson har helt rätt i att detta är ett större jämställdhetsproblem än företagsstyrelsernas sammanställning, problemet är att hon uppvisar en flagrant brist på problemförståelse.

Genom att justera etableringsersättnigen och SFI (svenska för invadrare) tror sig Svantesson kunna komma till rätta med problemet. Detta kan säkert förändra lite på marginalen, i synnerhet i de fall där den som invandrar hyser en genuin vilja att anpassa sig till det svenska samhället. Men låt oss vara krassa: de som invandrar till Sverige idag kommer från kulturer extremt olika den svenska, och med en kvinno- och familjesyn som man får gå långt tillbaka i den svenska historien för att hitta en motsvarighet till.

En somalisk eller afghansk kvinnas uppgift är inte att söka jobb, den är att föda barn - många barn - och att sköta markservicen. Detta kommer inte förändras med naiva förändringar av den redan naiva integrationspolitiken (hade integrationspolitiken skrotats helt hade förmodligen invandrarna förmodligen snabbare och bättre blivit integrerade, men detta är ett ämne för ett annat inlägg).

Denna familjesyn är ingenting som man ändrar i en handvändning eller med en lagparagraf eller två, att i grunden ändra den tar generationer. Därtill kvarstår det faktum att dessa människor kommer från kulturer där den svenska socialbidragsnormen motsvarar fantasisummor och där man är lojal mot en klan, snarare än en stat. Så länge det går att leva på generösa bidrag kommer många därför att välja att leva på generösa bidrag - och att Svantesson förespråkar en annan familjepolitik kommer knappast att förändra unga människors familjesyn förrän familjebildningen sedan länge är över.

Det hade varit vackert om det förhöll sig på ett annat sätt, men den krassa sanningen är att så är det inte. Detta kan hanteras med en invandring på en rimlig nivå, men med västvärldens största invandring, västvärldens mest omfattande välfärdssystem, västvärldens mest kravlösa integrationspolitik och västvärldens mest verklighetsfrånvända politiker så är det direkt omöjligt - och det är västvärldens högst beskattade löntagare som får betala för detta.

Att Svantesson, Miljöpartiet, Centern med flera menar väl och vill tro folk om det västa spelar ingen roll. Vägen till helvetet är som bekant stenlagd med goda föresatser och för Sveriges del börjar katastrofen redan bli ett faktum.
SvD

1 kommentar:

  1. Suck. När välutbildade svensktalande människor står utan arbete är det bara en dum illusion tro att sämre utbildade icke svensktalande hemmafruar blir en pärla på arbetsmarknaden. Är politiker helt utan tankeförmåga?

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.