2013-08-01

Socialbidragens kostnader

Södertälje kommun betalar varje år ut 300 miljoner kronor i socialbidrag.

I Södertälje bor det 89 990 personer, vilket innebär att socialbidragen kostar en genomsnittlig kommuninvånare cirka 3 300 kronor om året.

Ser vi till endast de Södertäljebor som faktiskt är med och betalar kostnaden för dessa bidrag - det vill säga de Södertäljebor som jobbar - blir siffran ännu högre.

Om vi för enkelhetens skull förutsätter att sysselsättningsgraden i Södertälje är densamma som i Sverige som helhet (4 815 000 av 9 573 466, det vill säga 50,3 %) innebär detta att det är ungefär 45 000 Södertäljebor som står för socialbidragsnotan.

För dessa personer blir den individuella genomsnittskostnaden ungefär 6 600 kronor om året, eller 550 kronor i månaden.

Enligt SvD och Sveriges Radio är socialtjänsten i Södertälje - och de kommuninvånare som betalar för den - snåla. Jag tycker det är ett ganska magstarkt påstående.
En ding ding värld Aftonbladet passar i vanlig ordning på att gå till överdrift, och försöker sig på en patetisk poäng om det "nya tuffa Sverige".Bara en tidsfråga innan Aftonbladet ser ut så här?