2014-07-12

Faran med tankeförbud

Det intressanta med morallagar som förbjuder information som sådan, är att de ibland inte bara drabbar seriefantaster. Ibland drabbar de även rättsväsendets företrädare då dessa försöker utreda allvarliga brott.

Orden "tänk om, tänk rätt" ligger nära till hands...


Ilan Sadé (själv jurist) gjorde denna träffande jämförelse...

DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1, LT2, SMP1, Ex1, Ab1, Ab2, SR1, SR2

1 kommentar:

 1. Märkligt. Skriva en lång ledare om immigrationsproblemen på en annan kontinent går bra, men att diskutera problemet på hemmaplan (eller ens medge att det finns nåt att diskutera) är omöjligt.

  http://mobil.dn.se/ledare/ett-havererat-system/

  //RS

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.