2014-09-05

Ankdammen

Ni vet kanske hur det är? Men ser en smått osannolik bild från en Miljöpartikongress, hjärnan börjar associera vilt och till slut blir man bara tvungen att lägga upp en lätt modifierad variant av samma bild på sin blogg...


Relaterat: Underkänt för politikerkåren
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, Sk1, Sk2, NSk1, LT1, SMP1, Ab1

2 kommentarer:

 1. Så här i valkampanjens elfte minut, tillåt mig att lämna en längre kommentar, i hopp om att kunna ge argument åtminstone till de som
  diskuterar med sin omgivning.

  ---

  Det är fascinerande hur de som tror att de är smartare än SD-väljare inte tänker på detta:

  1. Den verkliga kostnaden för massinvandringen.

  2. 90 procent av de asylsökande saknar pass, de flesta för att dölja ursprung.

  3. Många återvänder till hemlandet de flytt från på semester.

  Debatten om hur man bäst hjälper asylsökande och flyktingar är alltså till stor del en skendebatt.

  4. Massinvandringen från hederskulturer stärker hederskulturen i Sverige, som redan omfattar flera hundratusen individer.

  5. Hur muslimer särbehandlas positivt. Inga krav homovigslar i moskéer, inga skämt om deras religion.

  Sen lite överkurs:


  Inte heller arbetskraftsinvandringen är en vinst för hela samhället då den ruinerar svenska hantverkare och underminerar den svenska modellen.

  Behovet av arbetskraftsinvandring obefintligt, eftersom vi har hundratusentals arbetslösa som lever på skattepengar.

  Sedan mitten på 1700-talet har den andel som försörjt resten varit konstant. Det vill säga 60 procent försörjer 40 procent.

  Sedan beaktas inte den ständiga produktivitetsökningen per anställd och hur datoriseringen inom alla samhällssektorer leder till ökad arbetslöshet.

  Minskad befolkning positivt för miljön.

  Leder till minskat vägbyggande, minskade utsläpp, mindre platsbrist på dagis, skola och omsorg.

  Sammanfattningsvis: det finns inga samhällsekonomiska vinster med någon invandring.

  De kulturella är små att de är försumbara, såvida inte hederskultur är något positivt.

  På grund av massinvandringen har den grova brottsligheten ökat oavsett vad Leif G W Persson och Brå säger.

  På grund av massinvandringen minskar svenskarnas antal i förhållande till invandrare. I Malmö är svenskarna i minoritet.

  Varför tänker inte de som tror de är mer insatta och empatiska än SD-väljare på detta?

  Brottas de ens med problemställningarna eller tycker de svaren är så givna att de inte behöver det? Ser de problemen ur olika synvinklar eller bara ur ett? Inser de att man ibland måste fördela rättvist mellan svaga svenska grupper och invandrare, och att resurserna inte räcker till båda sakerna?

  Eller finns inget djupare engagemang alls? Är entusiasmen för fortsatt massinvandring ytlig, liksom avskyn för SD baserad på att man inte tänkt igenom vilka övriga alternativ som står till buds?

  Extrema situationer kräver extrema lösningar.

  Sen är det ganska fascinerande hur de anständiga och (själv-) goda inte reagerar på det odemokratiska förtrycket mot SD, men är beredda att överse med att moderaterna representeras i riksdagen av en islamist som i RFSU:s tidning Ottar 2006 försvarade mannens rätt att slå sin fru.

  Det vet man inte om. Märkligt. Väldigt många människor vet om det, främst sådana som röstar SD men även aktiva invandrarkvinnor och liberala skribenter, men de som tror sig vara på en högre moralisk nivå än SD-väljare vet inte om det. Hur skall man tolka det? Selektiv kunskapsinhämtning? Eller ett betydande ointresse för politik?

  Ingen klocka som ringer? Jämför hur ofarligt det är att fördöma SD på Facebook med att stödja
  SD på Facebook.

  Vem offrar mest? Inte underligt att SD-väljare döljer sin politiska "läggning" som homosexuella gjorde förr. För att travestera Oscar Wilde: "Åsikten som inte törs säga sitt namn."

  Välkommen till demokratin Sverige 2014!

  SvaraRadera
 2. Å andra sidan, ett nytt världskrig, som tyvärr tycks oundvikligt, gör allt annat ointressant:

  Medan våra politiker knuffar oss framåt mot jordens undergång

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.