2014-12-05

Samarbetsregering eller sammanbrottsregering?

Samarbetsregeringen visade sig vara en sammanbrottsregering. Utvecklingen var inte direkt otippad, men just nu känns det faktiskt mest så här:


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, DN14, DN15, DN16, DN17, DN18, DN19, DN20, DN21, DN22, DN23, DN24, DN25, DN26, DN27, DN28, DN29, DN30, DN31, DN32, DN33