2014-12-30

Statens mjölkkor

Efter allianspartiernas villkorslösa kapitulation inför den socialistiska riksdagsminoriteten, har jag börjat leka med tanken på att låta bloggen bli ett forum för utbyte av tips om hur man som medelklassväljare bäst snuvar staten på några av de skatter och pålagor vi glatt förväntas betala. Dessvärre är möjligheterna relativt begränsade så länge man inte till exempel äger ett företag, varför det kanske inte heller blir något av denna idé.

Hur som helst kommer punktskatterna på alkohol och tobak att höjas första januari. Dessa skatter är redan, liksom de flesta andra skatter i Sverige, skyhöga. Som högbeskattad medborgare i ett land utan högeropposition gör man därför klokt i att försöka minimera de för privatekonomin skadliga konsekvenserna av detta.

Bor man i södra Sverige bör man givetvis inte köpa sin alkohol i Sverige överhuvudtaget. Bor man längre norrut gör man däremot klokt i att hamstra idag. Fyll ditt barskåp och din vinkällare till bristningsgränsen, se till att ditt kylskåp är fullt med öl och snus och köp på dig tillräckligt många limpor cigaretter för att klara dig en bra bit in på 2015.

Att spara några tior är löjligt enkelt och att spara några hundralappar är fullt möjligt. Effekten är dessutom dubbel, varje sparad krona innebär nämligen inte bara mer över till dig utan dessutom mindre över till Löfven, Sjöstedt och Romson. En bättre sporre är svår att hitta.
DN1, DN2, DN3, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, SVT1 Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, LT1, LT2, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2