2015-09-17

Guatemala eller Sverige?

I ett överraskande osminkat reportage i DN kan man idag läsa om de nordafrikanska gatubarn som blivit ett nytt inslag i den svenska stadsbilden. Reportaget berättar inte bara – utan att skönmåla – om den kriminalitet dessa ägnar sig åt, utan redogör därtill överraskande krasst för hur de svenska myndigheterna i praktiken låter detta få fortgå tämligen ostört.

Samtidigt som Stefan Löfven likt en svensk Baghdad Bob står och svamlar om "ordning och reda" har svenska städer blivit med kriminella gatubarn. Samtidigt som Stefan Löfven likt en man från ett parallellt universum står och svamlar om "ordning och reda" har tiggare blivit ett permanent inslag i den svenska gatubilden. Samtidigt som Stefan Löfven likt någon i ett framskridet stadium av svår förnekelse står och svamlar om "ordning och reda" växer kåkstäder upp i Sverige.

Kriminella gatubarn, tiggare, kåkstäder, ständiga skottlossningar, bibliotekspersonal som måste bära larm, akutmottagningar där personalen skyddas av väktare... Nej, det handlar inte om Guatemala eller Sydafrika, det handlar om Sverige. Sveriges statsminister är när det kommer till kritan inte beredd att göra någonting åt detta, men är trots detta fräck nog att påstå att han såväl "tar ansvar" som står för "ordning och reda" i sin mun. Det är ett rent hån.
DN1, DN2, SvD1