2015-10-20

Miljöpartiet de totalitära


Igår presenterade Miljöpartiets kulturpolitiska arbetsgrupp resultatet av sitt arbete, i form av en rapport med namnet "Kulturen – det fjärde välfärdsområdet". Detta krystade namn är ingen slump, tvärtom genomsyras rapporten av precis samma sorts nyspråk som undertiteln är ett exempel på.

Det finns mycket att anmärka på i rapporten. Till syvende och sist är det emellertid inte förslagen om "bredbandsskatt", konstnärslön och ett utökat public service-uppdrag som är problemet. Ej heller är det främst den rikliga förekomsten av skrivelser som "[m]ånga av oss behöver minska vår materiella konsumtion" som skaver. Det stora problemet med rapporten är att vad den ogenerat föreslår är införandet av en totalitär samhällsordning.

De förslag som rapportförfattarna lämnar har nämligen väldigt lite med kultur att göra. Tvärtom syftar förslagen till att politisera kulturen, kulturpolitiken och samhället i stort. Vänsterextrema idéer om postkolonialism, intersektionalitet och identitetspolitik skall inte bara genomsyra kulturen (förslag 5), de skall därtill ges en given plats i skolundervisningen (förslag 6).

Barn skall, antyder rapportförfattarna, redan från tidig ålder indoktrineras till poststrukturalister, något man vill uppnå genom att kultur- och utbildningsdepartementen slås samman till ett "bildningsdepartement". Som om inte detta vore nog skall därtill en av staten framtagen och sanktionerad normkritik bli en kulturens ledstjärna (förslag 5).

Samtidigt som det samiska kulturarvets etniska särart skall bevaras och stärkas (förslag 4), skall det svenska kulturarvet omdefinieras på politisk väg (förslag 3). Historien skall skrivas om och samlingar skall tillrättaläggas och censureras för att spegla samtida vänsternormer.

Man understryker å ena sidan vikten av "kultur i hela landet" (förslag 9), men gör samtidigt klart att de regionala museerna skall "vara samordnade i en nationell kontext" (förslag 3). Med andra ord skall kulturen i hela landet likriktas och anpassas till de normer som råder på Södermalm. Om dessa mål inte uppfylls förespråkar rapportförfattarna "sanktioner och konsekvenser" (förslag 5).

Budskapet är med andra ord tämligen glasklart. Den postmoderna nyvänsterns värderingar skall upphöjas till Nationell Sanning, kulturen skall likriktas genom statliga påbud och barn skall redan i skolan få lära sig att rösta vänster. Det låter som något taget från en dystopi, eller som något som arbetats fram i en totalitär enpartistat.

Rapporten är emellertid varken en produkt av fiktionen eller någon enpartistat. Tvärtom, rapporten har tagits fram av det parti som kontrollerar de svenska utbildnings- och kulturdepartementen.

Läs även:
Erik Hultgren, PJ Anders Linder


Miljöpartiets kulturpolitik var ett av de ämnen som togs upp i dagens Radio bubb.la

SvD1, Sk1, NSk1, LT1, Ex1, Ab1