2017-04-11

Om att gå över lik

När Kristdemokraterna häromveckan – närmare bestämt en dag före fredagens terrordåd – gjorde ett utspel om att antalet poliser i Sverige borde öka till 30 000 år 2025, hånades detta av såväl Socialdemokraternas chefsdemagog Anders Lindberg som av den statsvetarmärkte socialdemokraten tillika islamistkramaren Ulf Bjereld. Idag, fyra dagar efter fredagens terrordåd, valde Socialdemokraterna att försöka bräcka det kristdemokratiska budet genom att kräva 30 000 polisanställda redan år 2024.

Om något annat parti på detta sätt cyniskt utnyttjat ett terrordåd för att säkra sin framtida makt, hade naturligtvis de indignerade anklagelserna om att gå över lik haglat från såväl regeringshåll som från den arkipelag av trollfabriker som står till den socialdemokratiska maktapparatens förfogande. Socialdemokrater är dock ett fullständigt samvetslöst släkte, varför de inte för ett ögonblick drar sig från att själva göra just detta.

Det kommer naturligtvis inte bli några 10 000 nya polisanställda till 2024 under socialdemokratiskt styre. När Löfven i förrgår skröt om vilka hårda tag hans regering står för, fortgick laglösheten och kravlösheten precis som vanligt i Sverige. Denna diskrepans mellan retorik och verklighet är idag vad som mer än något annat utmärker regeringen Löfven.

Å ena sidan vill man locka konservativa väljare med löften om hårda tag, å andra sidan vill man hålla identitetspolitikerna, curlingaktivisterna, målkonfliktsförnekarna och kryptokommunisterna i partiets vänsterfalang lugna. Resultatet blir att man talar om hårda tag, samtidigt för man för en fullständigt krav- och huvudlös politik där laglöshet belönas och laglydighet och strävsamhet återgäldas med en spottloska i ansiktet.

När Socialdemokraterna talar om 30 000 polisanställda 2024 är det i själva verket 2018, och då framför allt september månad detta år, som hägrar. Genom att fullständigt skamlöst utnyttja ett terrordåd man i stället för att försöka förhindra närmast krattade manegen för, hoppas man kunna säkra ytterligare fyra år vid maktens köttgrytor.

Trots att de 10 000 nya polisanställda lär fortsätta att lysa med sin frånvaro, är det emellertid fullt möjligt att regeringen redan före valet 2018 kommer höja skatterna med hänvisning till kostnaderna för just dessa. Dessa nya skatteintäkter kommer i så fall dock inte gå till några nya polisanställda, utan till att försöka täcka det svarta hål i statsbudgeten som åratal av migrationshaveri i allmänhet, och 2015 års fuck-up i synnerhet, har resulterat i.

I sammanhanget bör det för övrigt poängteras att i dessa kostnader ingår naturligtvis också de offentliga utgifterna för skattefinansierad välfärd till personer som, precis som den papperslöse Rakhmat Akilov, vistas i Sverige illegalt.
SvD