2011-11-10

Dagens nyspråk

Tvärtemot utfästelser om motsatsen, så fortsätter förtidspensionerna att öka. Även begreppet förtidspension har pensionerats, och istället ersatts av det mer positivt laddade "aktivitetsersättning".

Aktivitetsersättning indeed. Borde det inte heta inaktivitetsersättning? Hur var det nu? Krig är fred, frihet är slaveri, inaktivitet är aktivitet?