2011-11-08

Oärlighet varar... långt

Ännu en gång har skrupellösa personer blivit påkomnna med att lura skjortan av Försäkringskassan på skattebetalarnas bekostnad.

Inga siffror anges denna gång, men i ett annat fall nyligen handlade det om över 100 000 kr. I månaden. Dessa pengar gick som jag förstår det dessutom direkt till pappan för ersättning av vård av dottern, inte till en uppsättning falska vårdare eller någon annan konstruktion som åtminstone hade gjort upplägget och dess kostnader lite mer trovärdigt. Vilket osökt får mig att fundera på hur någon lyckas motivera ett månatligt belopp på över 100 000 kr för att täcka kostnaden för att EN person skall ta hand om EN annan person? Hade pappan måhända specialistkunskaper som motiverade en väldigt hög lön? Somehow I doubt it...

Det får mig också att fundera över hur naiva vissa av Försäkringskassans handläggare egentligen måste vara, för att inte tala om vilka usla rutiner, uppföljningar och kontrollmekanismer de måste ha för ärenden som dessa. En kostnad på över 100 000 kr per månad måste väl rimligtvis ringa en och annan varningsklocka? En ordentlig kontroll måste väl utföras före pengarna börjar betalas ut? Eller är jag bara naiv?