2011-11-17

Skuldkrisen når Nordpolen

Tjära tomten!

I år vill ja att alla mina skullder ska fösvinna. Ja vill ochså ha en svimming pol, en Lego Megahyper Technotronixx 5000, en stuttsmatta, en modäll järn väg och en ny iPhone.

Med vänliga hellsningar
GREKLAND

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Exp, SydSv1, SydSv2