2012-01-14

Den svåra konsten att trycka på rätt knapp

"Att likna Sveriges riksdag vid ett knapptryckarkompani är inte helt nytt", inleder SvD idag en recension av boken Knapptryckarkompaniet av den före detta riksdagagsledamoten Anne-Marie Pålsson. När en före detta ledamot beskriver riksdagen som ett organ vars huvudsakliga uppgift är att rösta enligt partilinjen så finns det såklart anledning i att lyssna på kritiken. I synnerhet då den svenska riksdagen i en internationell jämförelse har väldigt många ledamöter och dessa därtill åtnjuter allehanda former av förmåner och generösa politikerpensioner.


Vad jag reagerar mest över är dock den bild som SvD låter illustrera artikeln. Bilden visar det knappsystem som används vid riksdagsvoteringar. Detta system är som synes pedagogiskt utformat, med såväl beskrivande texter som tydlig färgkodning. Detta har emellertid inte hindrar riksdagsledamöter från att vid ett flertal tillfällen rösta fel i voteringar. Att detta ibland sker när många beslut tas samtidigt är förståeligt, men när det sker i viktiga frågor och först efter en lång debatt är det desto mer uppseendeväckande.

En reducering av riksdagens storlek kombinerat med ett starkare inslag av personval skulle få till följd att konkurrensen om platserna blev betydligt hårdare. Kanske skulle detta även leda till att kvaliteten på våra folkvaldas arbete gick upp ett steg eller två...

SvD1, SvD2