2012-01-01

Evidensbaserade metoder? Skulle inte tro det!

"Missbrukare ska snabbare få hjälp", skriver ledande företrädare för alliansen i Stockholm med Anna König Jerlmyr i spetsen idag i en debattartikel. De börjar med att skriva om hur "cannabismissbruket har tilltagit och sträcker sig allt längre ned i åldrarna" och likställer här direkt bruk med missbruk, fastän de aldrig skulle tala om "bruk" av den beroendeframkallande drogen alkohol en gång i månaden som "missbruk".

Därefter talar de sig varma för "evidensbaserade metoder", fastän samma Anna König Jerlmyr så sent som i maj röstade nej till sprutbyte. Detta trots att sprutbyte är en synnerligen framgångsrik och "evidensbaserad" metod för att minimera skadorna som åsamkas av den sortens bruk som faktiskt också är missbruk.

"Evidensbaserad" är det sista Sveriges narkotikapolitik är. Den präglas av moralism och principfasthet, ja, men inte av forskning. Holland har ett avsevärt lägre antal tunga missbrukare och mindre drogrelaterade problem än Sverige, trots - eller kanske på grund av? - landets "coffee shops". I Portugal så har avkriminaliseringen av innehav (alltså inte försäljning eller smuggling) visat väldigt positiva resultat. Detta biter dock inte på den svenska politiska eliten, visar man upp en forskningsrapport som inte ansluter till den officiella linjen så blir man direkt stämplad som "drogliberal", och så var den diskussionen över.

Att sedan en alkoholist i Sverige klassas som "sjuk" samtidigt som en heroinist klassas som "kriminell" gör slutligen hyckleriet komplett och avsaknaden av logik totalt.