2012-01-09

Fondförvaltarna lär knappast köpa för sina egna pengar

Samtidigt som 2012 verkar bli ett dåligt år för den svenska ekonomin skriver SvD:s Carolina Neurath om hur detta inte hindrar bankernas analytiker från att skönmåla situationen. "Av någon anledning är de ofta för optimistiska", konstaterar Neurath torrt.

Denna anledning stavas fondförvaltningsavgifter och courtage. Bankerna tjänar storkovan på att deras kunder köper värdepapper, fondförvaltarna tar betalt oavsett om fonderna stiger eller sjunker i värde och vanligtvis passar de dessutom på att ta betalt en gång till när kunderna sedan säljer. Att utmåla en optimistisk bild ligger såklart i bankernas eget intresse, men detta sammanfaller långt ifrån alltid med kundernas.

När bankerna talar om "köpläge" borde detta kopplas till en starkare skyldighet för bankerna att redovisa sina egna köp och försäljningar av värdepapper. Och när din bankkontakt ger dig "goda råd" om fonder, ställ då vederbörande mot väggen och fråga hur han eller hon själv investerar sina pengar, och varför. Den frågan skulle kunna bli inledningen till en väldigt intressant diskussion om sakernas tillstånd...