2012-01-08

Föräldraskapet är en skyldighet, ingen rättighet

Tidningarna skriver idag om en pappa som, missnöjd med sin sons innebandyprestationer, lämnade honom att utan ytterkläder gå hem till Stockholm från Uppsala. Man skall såklart vara försiktig när man uttalar sig om den här sortens händelser, det är mer regel än undantag att medias beskrivningar av dem är väldigt ensidiga, överdramatiserade eller utelämnar viktiga detaljer. Att många föräldrar - i regel pappor - hetsar sina barn i sportsammanhang är däremot någonting som få lär ha missat. Ofta i förhoppningen om att barnen skall förverkliga de drömmar som de själva aldrig lyckades uppnå, eller att att barnen skall växa upp till nya versioner av dem själva.

Sportföräldrar som beter sig som den aktuella pappan påstås ha gjort skadar ofta sina barn för livet, skadar deras självförtroende och förstör vad som borde vara de bästa åren i deras liv. Det finns dock många andra vanliga sätt på vilka föräldrar försummar den skyldighet de har gentemot de barn de har satt till världen. Många föräldrar prioriterar inte sina barns skolgång, de stimulerar inte deras nyfikenhet, de ser inte till att barnen gör sina läxor eller ser helt enkelt inte till att barnen är i skolan.

Andra föräldrar skaffar barn, trots att de egentligen inte har de ekonomiska förutsättningarna att göra detta. Att vissa barn växer upp i fattigdom är såklart ett samhällsproblem och en politisk fråga, men när föräldrarna sätter barn till världen utan att ha de ekonomiska möjligheterna att ge dem en trygg barndom kan föräldrarna själva inte frånsäga sig en stor del av ansvaret. Att föräldrar dessutom med motiveringen att deras ekonomi inte tillåter det försummar barnen, samtidigt som de äger en bil som de egentligen inte behöver eller har unnat sig själva en ny iPhone är andra sätt på vilka många föräldrar sviker sina barn.

Rätten till att bli förälder har diskuterats flitigt på senare tid. Vilka som skall få adoptera, vem som skall få genomgå provrörsbefruktning och hur många gånger. Intressanta och angelägna frågor, men i denna diskussion tenderar barnens rättigheter ofta att komma i skymundan. Att bli förälder är ingen rättighet, att vara förälder är däremot den största skyldighet man som människa kan ta på sig.

SvD1, SvD2, SvD3, DN, Exp, Ab, SR, SVT, GP, SydSv