2012-01-15

Juholt utsläppt från karantänen

Vän av ordning har måhända noterat att det varit väldigt tyst kring Håkan Juholt på senare tid. Tystnaden har nu fått en förklaring, Juholt har varit i Mexiko. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att anta att avsikten med detta förmodligen har varit att genom att tillfälligt hålla Juholt i karantän ge hans kollegor en tids arbetsro, även om säkert såväl Juholt själv som övriga ledande företrädare för hans parti skulle förneka detta.

Väl tillbaka fortsätter emellertid Juholt nu ungefär där han slutade. Det numera ökända talet om hatet i journalisternas ögon fortsätter nu med liknande konspiratoriska utläggningar om "ryktesspridning". Han påpekar emellertid också att ryktena tycks vara på väg att "ebba ut", men utan att sätta detta i samband med sin egen långa frånvaro från rampljuset.

Väl hemma i Sverige fick så Juholt frågan om han ljugit i samband med frågan om höjningen av a-kassans vara eller icke-vara. "Nej det har jag sannerligen inte gjort", besvarar Juholt frågan och tycks därmed bekräfta Waidelichs version, i vilken den senare själv tog på sig hela skulden för turbulensen kring skuggbudgeten. Måhända talar Juholt sanning, men i så fall är detta i så fall ett tecken på att hanteringen av skuggbudgeten har skötts så långt ifrån professionellt som det bara går att komma.

Att det sedan tog så lång tid för Waidelich och Juholt att förklara detta och att det därtill skedde när Juholt befann sig på en annan kontinent förefaller dock minst sagt misstänkt. Personligen tycker jag det verkar betydligt mer sannolikt att det internt i partiet bestämdes att Waidelich här fick ta på sig rollen som syndabock. När det kommer till kritan finns det liksom ändå inte längre någon som tar honom på allvar och även om Juholt sitter kvar fram till valet är det en betydligt mer öppen fråga om Waidelich gör det.

"Jag är en bättre människa i dag än vad jag var i december", förklarade Juholt inför den samlade journalistkåren i Sälen. Huruvida detta betyder att han inte längre ångrar sin ursäkt för att han under flera år lyft 40 000 kr om året för mycket i bostadsbidrag framgår däremot inte.

SR, SVT1, SVT2, SvD, DN, Exp