2012-01-12

Moralismens unkna ansikte

När man ser tillbaka på Studio S:s numera legendariska reportage om videovåldet eller Siewert Öholms ökända varningar för hårdrockens skadeverkningar kan det lätt framstå som att vi har blivit mer upplysta sedan dessa program sändes. En snabb titt i dagens nyhetsflödande gör det dessvärre smärtsamt tydligt att så inte är fallet. Debatten om datorspelens skadeverkningar är inte bara långt ifrån död, den har nu också lett till ett präktigt forskargräl. Det finns säkert en och annan risk med våldsamma datorspel, det finns säkert också en och annan fördel. Vetenskapligt belagda för- och nackdelar kan dock snabbt hamna i skymundan när det finns en agenda med i bilden.

Jag misstänker dock att i det aktuella fallet så handlar debatten i grund och botten inte om forskning, utan om moralistiska principer. Kan vetenskapen tillhandahålla ett argument eller två som styrker din tes är dessa såklart välkomna, men skulle den tillhandahålla det motsatta så är detta knappast något som kommer med i din rapport. Det skulle förvåna mig om inte de nu aktuella forskarna i själva verket är människor som redan från början på rent principiella grunder hyste en djup misstänksamhet mot de våldsamma datorspelen. Jag misstänker därför att deras forskning mest bör ses som ett försök att klä deras moralistiska hållning i vetenskapliga termer.

Samtidigt håller Kristdemokraterna regeringen gisslan i frågan om kravet på sterilisering i samband med könsbyte. Dagens kristdemokrater är mediatränade nog att inte motivera detta med vare sig Gud, gamla testamentet eller tal om "onaturligt beteende". De försöker istället framställa sig som visa och reflekterande, och gömmer sin unkna moralism med motiveringen att "det är viktigt att vi står fast vid försiktighetsprincipen och inte rusar iväg med lagstiftning. Den här frågan behöver vi titta lite djupare på". Att människor själva skulle vilja ha ett ord med i spelet om sin framtida fortplantningsförmåga har uppenbarligen inte fallit dem in.

Moralismen är en unken ideologi. Den undergräver forskningens oberoende och den förhindrar människor från att leva sina liv i fred, utan att andra människor lägger sig i med vad de inte har att göra.