2012-02-14

Egalia åker till Budapest?

Genuspedagogik på förskolan har debatterats flitigt i nyheterna de senaste dagarna. Exempel har lyfts fram på förskolor där man tagit bort leksaker som dockor och modellbilar då de är starkt förknippade med könsroller. På förskolan Egalia använder man inte begrepp som pojke eller flicka, och säger "hen" istället för "han" och "hon".

Jag är helt övertygad om att en vetenskapligt förankrad genuspedagogik för skolor och förskolor skulle kunna göra underverk för jämställdheten. Jag är dock också ganska övertygad om att en stor del av den genuspedagogik som praktiseras idag har avsevärt mer med ideologi än vetenskap att göra. Efter att ha hört ett antal intervjuer med förespråkare för genuspedagogiken - förvisso oftast genom medias glasögon - så förefaller det mig som om stämningsläget bland en påfallande stor andel av genuspedagogikerna är närmast sektliknande.

Vad gäller han, hon och hen så behövs dock inga sociologiska experiment med dagisbarn för att utröna vilken effekt ett könsneutralt pronomen har. Ungerskan skiljer till exempel inte mellan de två formerna. Före man tvärsäkert basunerar ut det ena eller andra resultatet kanske en studieresa till Budapest skulle kunna vara på sin plats? Mitt förhandstips är att de skulle finna att ungerska pojkar inte lekte med dockor i större omfattning än svenska.

DN, DN, DN, DN