2012-06-27

En seger för anständigheten

En tysk domstol har fastslagit att omskärelse av småpojkar innebär att tillfoga dem "allvarlig kroppsskada".

Nyhetsnotisen är märkligt nedtonad i samtliga stora nyhetskanaler. DN har i vanlig ordning spärrat såväl blogglänkar som kommentarer, ifall någon skulle säga någonting som inte är förenligt med den liberala yttrandefrihetsfilosofi som DN vanligen berömmer sig för att värdera så högt.

Det krävs ingen större fantasi för att förutsäga hur kommentarerna kommer att lyda. "Religionsfriheten hotas" är en säker häst, någonting som innehåller orden "Auschwitz" och "historiska paralleller" är en annan. Den som tar av sig de ideologiska glasögon för en stund kommer däremot kunna se det uppenbara. Att irreversibelt avlägsna en del av ett nyfötts barns kropp - därtill en del med många nervändar - är ett smärtsamt ingrepp som just innebär att tillfoga en "allvarlig kroppsskada".

Detta hade aldrig accepterats i Sverige om det inte kunde motiveras med religiösa skäl. När det kommer till religion så upphör dock all logik att gälla, även att tillfoga ett nyfött barn en "allvarlig kroppsskada" blir fullt acceptabelt bara du kan hänvisa till ord ur en "helig" bok. Ansvariga ministrar går därför som katten kring het gröt, beställer utredningar och kommer fram till att "det är ju inte så farligt".

Den tyska domslutet förväntas bli prejudicerande. Det är därför en seger för det sunda förnuftet och en förlust för alla som, i vidskepelsens namn, vill gå loss på nyfödda barns genitalier med en skalpell.

... och den som inte kan se skillnad på detta och rasism är antingen korkad eller ryggradslös.
DN, SR, SvD