2012-06-23

En söndagsskolefrökens förfäran

I Uruguay förebereds en cannabisreform. Syftet med denna är att staten skall tillhandahålla drogen till brukarna istället för att låta den organiserade brottsligheten sköta verksamheten.

Det krävs inget större mått av fantasi för att lista ut vad Maria Larsson & co kommer att säga om detta. "Cannabis är en inkörsport till tyngre droger" kommer det med indignerad och förfärad röst att låta, "samhället får aldrig kapitulera inför drogerna", "alla droger är precis lika farliga" och så vidare.

Att samhället redan har kapitulerat inför två droger som är såväl mer skadliga som beroendeframkallande än cannabis - det vill säga alkohol och tobak - kommer Larsson & co ignorera så länge ingen tar upp frågan. Om något däremot gör det kommer de att säga att detta är illa nog, och att det inte är någon anledning att tillåta fler.

Under tiden som söndagsskolefröken Larsson dogmatiskt avfärdar den forskning som finns i frågan, eller åtminstone den förkrossande majoritet av den som inte stödjer hennes moralistiska tes, så kommer folk fortsätta använda droger. De tunga missbrukarnas dödlighet kommer att förbli avsevärt högre i Sverige än i andra länder där skadebekämpning snarare än moralism är ledstjärnan i narkotikapolitiken. Och den organiserade brottsligheten kommer såklart fortsätta tjäna enorma och obeskattade summor, med gängkrig, skottlossningar och sönderfallande länder som följd.

I Uruguay har man bestämt sig för att inte kriga mot de fem procenten av befolkningen som använder cannabis. Maria Larsson däremot känner sig säkert som en god och principfast människa då hon släpar människor inför domstol för att de haft en trevlig kväll.
SvD, DN, Ab, SR