2012-09-13

Det hat ni kallar för kärlek

Jag håller mina principer högt. Av själviskhet ja - liksom du - men även av omsorg för de värden jag håller för viktiga och som jag vill att även framtida generationer skall kunna njuta av. Och vad solidaritet beträffar så, ptja, jag tror de senaste årens balansräkning talar sitt eget språk. Ett språk som, by the way, inte går ut på att kräva mer till mig själv fast inlindat i högtidliga tal om empati och altruism.

Jag gnetar som en galning för att en dag kanske få råd med mina drömmar. That's right, jag må ha en högre lön men jag lever på avsevärt mindre pengar, och så länge du slösar är min motivation att hjälpa till därför ganska låg. Så jag betackar mig alla nidbilder, jag betackar mig förtal och bespottande och jag betackar mig det hat ni kallar för "kärlek". Jag betackar mig all den intolerans ni utmålar som tolerans och jag betackar mig de höga men tomma ideal som det pratas så fint om men, som på något sätt, at the end of the day alltid kommer i skymundan för egenintresset.

Det räcker nu.