2012-10-10

Svensk kärnkraft är ett skämt

Alldeles oberoende av vad vi tycker om kärnkraft så är nog de flesta av oss av åsikten att en hög säkerhetsnivå på ett kärnkraftverk är av avgörande betydelse. De aktivister som trängde sig in på Ringhals har därför gjort oss alla en tjänst genom att tydligt visa vilket skämt säkerheten på detta kärnkraftverk är.

Stämmer dessutom uppgifterna om att det finns kvar aktivister på kärnkraftverket, mer än ett dygn efter att intrånget skedde, är detta ett bevis på att kärnkraftverket inte bryr sig om de inträffade och har noll beredskap. Det krävs ingen större fantasi för att föreställa sig vad som kunde ha skett om det istället varit beväpnade terrorister utrustade med sprängmedel som hade stormat kärnkraftverket. Några väl valda elkablar och rör förstörda - och Sverige hade kunnat få sitt eget Fukushima.

Den enda rimliga responsen på det inträffade vore att samtliga svenska kärnkraftverk stoppas tills säkerheten har utvärderats och förstärkt, men jag hyser inga illusioner om att så kommer att ske. Vattenfall själva väljer tvärtom att stoppa huvudet i sanden och låter meddela att "det har fungerat som det ska" och "säkerheten fungerar".

De politiker och Vattenfallchefer som bär det yttersta ansvaret kan räkna med att gå skadefria ur det hela, eller i värsta fall begåvas med ett generöst avgångsvederlag. Om vi vanliga människor däremot gör oss skyldiga till samma inkompetens och vårdslöshet är risken för böter och strafförelägganden en allt annan än osannolik påföljd. Det är som vanligt skillnad på folk och folk,
SvD1, SvD2, SvD3, SR1, SR2, GP, DN1, DN2