2012-10-13

Vem vill man hjälpa?

Ett 40-tal personer tvingades i dagarna av Skaraborgspolisen till provtagning, misstänkta för narkotikabrott. Några fall av amfetamin rapporteras, men i huvudsak verkar det ha handlat om cannabis och därmed inställer sig frågan om vad exakt samhället vill uppnå med aktioner som denna.

Droganvändning är ett så kallat offerlöst brott, brukaren har det trevligt och ingen utomstående drabbas. När det kommer till amfetamin finns såklart stora risker för kroppsliga skador och beroende, och mången potentiell missbrukare tjänar säkert på att det hela kvävs i sin linda. Men när det kommer till cannabis?

Huruvida cannabis överhuvudtaget är beroendeframkallande är allt annat än fastställt. Helt klart är att om det faktiskt är beroendeframkallande, så är det endast detta i låg utsträckning. När det brukas av vuxna människor är det enligt en tämligen enig forskarkår heller inte skadligt för kropp eller psyke, i annat än att man precis som vid cigarettrökning kan skada lungorna genom att inhalera rök.

Det finns med andra ord inga offer för cannabisanvändningen i Skaraborg, det finns i princip ingen beroendeproblematik, det finns ingen som om tio år kommer att tacka polisen för vad de blev utsatta för idag. Det finns bara människor vilkas festande fick ett abrupt slut då polisen stormade in, och som nu hotas av böter, fängelse och prickar i straffregistret.

Exakt vari ligger legitimiteten i detta? På vilket sätt har någon blivit hjälpt av polisen och rättsväsendets agerande? Finns det några andra än moralister och felinformerade människor som kan känna glädje över vad som skett?

Samtidigt används skattepengar till att bekosta Nobelfestliknande anslagstiggarkalas där bara heliumballongerna kostar hundratusentals kronor, och riksdagsledamöter med redan höga löner lyfter tiotusentals kronor i bostadsbidrag som de inte har rätt till - detta utan att någon behöver bekymra sig för att polisen skall komma och hämta dem. Vilka är det egentligen som är brottslingarna här?
SvD, DN1, DN2, GP, Sk, VK, LT, GD, LTZ