2012-11-29

3000 kronor per svensk

Enligt SvD betalar staten varje år ut 28 miljarder eller mer i bidrag och subventioner till företag.

En del av detta kommer säkert svenska folket till godo i form av nya arbetstillfällen med mera. Men 28 miljarder är också cirka 3000 kronor per medborgare, och betydligt mer än så räknat per skattebetalare. Den som betalar skatt får med andra ord varje år avstå flera tusen intjänade kronor för att gynna vinstdrivande företag - och detta ofta utan att någon som helst utvärdering eller uppföljning sker.

Det finns bara ett ord för detta - stöld!