2012-11-30

De drabbas inte själva

De ökända politikerpensionserna tycks vara på väg bort, åtminstone för riksdagsledamöter. "Begreppet inkomstgaranti ger fel signaler" motiveras avskaffandet med. Vilka signaler det ger att avskaffandet bara gäller de riksdagsledamöter som väljs in från och med nästa val går man däremot inte in på. Det tycks för en lekman vara lättare för Riksdagens ledamöter att rösta igenom avskaffandet av elitförmåner så länge som de som röstar inte själva drabbas.

Man förklarar inte heller varför det är försvarbart att även fortsättningsvis dela ut 85 procent av riksdagslönen under två år, bara för att man väljer att kalla det någonting annat än "inkomstgaranti".
SvD1, DN1, GP1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.