2012-11-18

Folkförakt & politikerförakt

En åttiosjuårig kvinna blev i måndags nedslagen av ett ungdomsgäng. I Helsingsborgs Dagblad står vad många redan misstänkt, med vad som alla rikstidningar noga undviker att skriva ut, de pratade på ett språk hon inte kände igen.

Om detta vore en engångsföreteelse vore det en sak, men det är det inte. Det är någonting som börjar bli vardagsmat. Detta är knappast ett Sverige en åttiosjuåring känner igen sig i. Detta är inte heller ett Sverige ens en 30-åring känner igen sig i, för den delen. Bor man i priviligerade stadsdelar är man inte bara i högre grad utbildad, man lever också längre bort från denna nya verklighet och ju längre bort från den man bor desto lättare blir det att sätta sig på allt högre hästar, och föraktfullt tala om de outbildade tölpar man kan se ned på från dessa. Men är det så enkelt?

Enligt Mauricio Rojas som en gång var Folkpartiets integrationstalesman, ända tills han blev utmanövrerad då de rapporter han publicerade inte föll hans uppdragsgivare i smaken, har var fjärde invandrare från som länder Somalia och Irak blivit tagna för brott av Polisen. Det krävs ingen större fantasi för att förstå att detta leder till problem, då stor invandring från dessa länder pågår. Enligt Rojas är det kulturella orsaker som ligger bakom detta.

"Nähä, orsakerna står att finna i deras sociala situation" är standardsvaret på detta. Problemet är att det inte håller, då till exempel vietnameser snarare är underrepresenterade i brottsstatistiken. Detta stämmer väl överens med vad många också dagligen ser i sin vardag, men att lyfta frågan är såklart tabu. Det tar inte lång tid att söka reda på nationaliteten de "unga män" som nästan misshandlade en sjukpensionär i Kortedala till döds, det tar heller inte lång tid att komma fram till att gärningsmännen som misshandlade 87-åringen i Helsingborg inte var svenskar. Men DN, SvD, Aftonbladet och Expressen lär inte med ett ord nämna detta.

Johan Westerholm har skrivit väldigt mycket bra de senaste dagarna, men jag tycker att han gör ett grundläggande misstag i sin analys och det är att den växande skara som sympatiserar med Sverigedemokraterna skulle göra detta för att de anser att vita skall ha vissa privliegier gentemot andra. Det är säkert sant för en och annan, i synnerhet bland Sverigedemokraternas gamla garde, men jag kan inte se hur det förklarar den ökning av väljarsympatierna som har skett.

Jag tror snarare det handlar om att allt fler helt enkelt inte tycker invandringen är värd de nackdelar som Mauricio Rojas pekar på. Jag tror det handlar om att det sticker i allt flers ögon när många invandrare utan jobb får det betydligt bättre ekonomiskt ställt än vad deras gamla pensionerade föräldrar får. Jag tror det handlar om att många med små marginaler tycker det är fel att de tvingas betala de skatter som skall finansiera de socialbidrag som somaliska familjer ofta kommer vara beroende av livet ut. Jag tror det handlar om att de som läser på bortom DN:s rapportering förstått att lögner, manipulationer, förfalskade dokument och berättelser som ändras upprepade gånger ofta är vad Migrationsverkets utredare har att jobba med. Jag tror det beror på att många ilsknar till över hur eniga politiker- och journalistkårer förmedlar en bild som inte alls överensstämmer med vad de kan se med sina egna ögon.

Sist men inte minst tror jag att många blir hjärtligt trötta när de blir kallade rasister, trots att de bara föreslår någonting som i ett europeiskt perspektiv ligger väl förankrat i den politiska mittfåran. Då Sverige har den största invandringen av alla länder i hela västvärlden borde vår statsminister, då han kallar allt fler av de medborgare han styr över för rasister, i konsekvensens namn också även skälla ut till exempel sina finska, norska och danska kollegor för deras rasistiska åsikter, de står nämligen för exakt samma syn i sakfrågan.

Detta hyckleri behöver han dock inte bekymra sig att stå till svars för i media, för den bild som förmedlas är att den svenska invandringen är relativt normalstor, att en eventuell överrepresentation i brottslighet beror på sociala problem och att endast outbildade rasistiska tölpar kan ha någonting att invända mot den förda politiken. Politikerförakt kallar Reinfeldt det för. Jag kallar det folkförakt.

Det här inlägget är såklart inte välkommet i diskussionen. admin.twingly.com kommer snart besöka sidan och därefter kommer inlägget att försvinna från de länkade tidningsartiklarna. Vi gillar olika, men vissa är mer olika än andra.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, GP1, GP2, GP3, SR1, SR2,

3 kommentarer:

 1. Johan Westerholm ger en utmärkt BESKRIVNING de problem, som den världsunika invandringspolitiken skapar.

  Men, det stannar där. Westerholm vill inte dra några som helst rimliga slutsatser av sin egen beskrivning av problemets omfattning, galopperande kostnader för skattebetalarna samt fysiska manifestationer i form av importerad våldsbrottslighet, hotelser, nedskräpning m.m.

  Svenskarna är ljushyllta (vita). Om de ljushyllta svenskarna inte vill bli ålagda försörjningsbördan för en unik massinvandring samt inte vill bli offer för importerad våldsbrottslighet, då är det (enl Westerholm) samma sak som att anse, att "vita skall ha vissa privliegier gentemot andra".

  Så tolkar jag Westerholm... och jag har läst honom noga.

  Johan Westerholm verkar anse, att svenskarna måste acceptera att bli utsätta för en ekonomisk utsugning jämte en grotesk importerad våldsbrottslighet, ty annars är svenskarna (per definition) rasister.

  SvaraRadera
 2. Om det anses att det är den inhemska och i stort sett helt vita befolkningens privilegier ... så tror jag merparten som kvirrar idag skulle nöja sig med att vissa invandrargrupper inte ska sticka ut märkbart i någon statistik. Våld, och bidragsberoende i synnerhet.

  Man kan prata fram och tillbaka om vad samhället och invandaren måste göra för att komma till rätta med det där. Och det har det gjorts i många år, pratats och pratats medan än fler kommer. Nu kommer MÅNGA fler, särskilt från Somalia där det blivit lugnare.

  25 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.
  Regeringen ska anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader. Lag (2009:1542).

  SvaraRadera
 3. Det är ganska många frågor som politiskt och medialt sett är nertystade ickefrågor i Sverige, pensionssystemet, försvaret och alla slags EU/Europafrågor till exempel. Partierna är övernes om att de inte vill ha en debatt i dessa frågor som drivs nerifrån, av medborgarna, man vill inte heller ha med dem i valrörelser eller budgetdebatter. Och eftersom i stort sett alla politiker och många tunga mediapersoner nomineras av dem som redan sitter vid köttgrytorna så fungerar det - än så länge.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.