2012-11-08

MP skönmålar

Miljöpartiet skönmålar återigen den kraftigt ökade invandring de bidragit till att forcera fram. De börjar med att påpeka att skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda är hög i Sverige och att "flera länder med jämförbar invandring lyckas mycket bättre".

Problemet är för det första att det inte finns några länder med jämförbar invandring, för det andra att de länder som lyckas bättre inte tillämpar den svenska modellen, och därmed öppnar upp för mängder av låglönejobb.

Därefter påstår de att andelen invandrare med eftergymnasial utbildning är högre än motsvarande för infödda svenskar, och dessutom har ökat från år 2001. Exakt hur de har kommit fram till detta vore intressant att få redovisat för sig, men klart är att de grupper som dominerar invandringen idag definitivt inte kan klassas som högutbildade. Bland de invandrare som konmit till Sverige längre tillbaka i tiden kan det säkert finnas en överrepresentation, men det är knappast fallet med de som kommer idag.

De avslutar med att i fetstil proklamera att "utifrån ett bredare samhällsperspektiv är migrationen alltid lönsam för mottagarlandet". Hur exakt de räknat ut att den massiva arbetslösheten, bidragsberoendet och situationen i förorter som Rosengård är lönsam för Sverige redovisar de dock inte. Inte heller huruvida underlaget för detta påstående är baserat på en normalstor invandring, eller baserat på den bland västvärldens länder i särklass största invandring som Sverige har idag.

Måhända använder de sig av länder som Kanada som underlag för detta påstående, men problemet är att Kanadas lyckade invandringspolitik beror på att man i princip endast låter de med hög utbildning komma till landet. Situationen i länder som Kanade är därför - även om de som gärna pekar på dem som föredömen konsekvent väljer att blunda för detta - inte tillämpbar på situationen i Sverige.

I Norge - landet som ofta utmålas som ett antirasistiskt föredöme efter hanteringen av massakern på Utøya - tenderar man att vara mer rak på sak. Där talar man inte bara öppet om invandrarnas stora överrepresentation i brottsstatistiken utan Statistisk sentralbyrå - deras motsvarighet till Statistiska centralbyrån - har också räknat ut att invandringen är en förlustaffär för samhället. Man kan förespråka en hög invandring ändå, av till exempel solidaritetsskäl, men att med berått mod ljuga väljarna rakt upp i ansiktet är inte en metod som hör hemma i en demokratisk debatt.

2 kommentarer:

  1. Färre och färre som tror på ljuget nu. sd 9% nu. Expressen/demoskop.

    SvaraRadera
  2. Bra skrivet och hur många tror på fullaste allvar att en "gymnasieutbildning" från en koranskola i Afghanistan eller Somalia skull gå att jämföra med en i Sverige. Finns det överhuvudtaget fungerande läroanstalter i dessa länderna?
    MP är ju ett vänsterparti och som sådant är man ju van vid lögner och retorik som liknar Potemkinkulisser.
    MAn får hoppas att fler och fler inser att detta till stor del är rent desperata lögner.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.