2012-11-15

När raketer faller mot dina barn

Antag att du bodde nära Sveriges gräns mot Finland eller Norge och att det en dag dagligen började komma raketer flygande över gränsen. Du skulle titt som tätt få avbryta vad du höll på med för att springa ned i skyddsrum, personer i din stad skulle bli skadade eller dö, oron för dina barns säkerhet skulle vara ständigt närvarande och en normal vardag skulle bli omöjlig.

Du - eller åtminstone de flesta svenskar i din situation - skulle snart kräva att regeringen ingrep, militärt om så krävdes. Så resonerar också den israeliska allmänheten, i synnerhet de som bor i samhällen nära gränsen till Gaza.

Detta perspektiv framkommer dock sällan. I svensk media har den senaste tidens palestinska raketattacker tonats ned, samtidigt som de israeliska svaren på dem har slagits upp stort och i kritiska ordalag. Så återigen, hur skulle du resonerat om det var din vardag, dina barn, ditt liv och din bostad som var måltavla? Måhända har jag fel, men jag tror inte din reaktion hade varit annorlunda än israelernas.

Och när de vänsterpartister och likasinnade som tycker att oroligheterna och orättvisorna i Palestina förtjänar långt mycket mer uppmärksamhet än oroligheterna och orättvisorna i Syrien, Sydsudan och Kongo arrangerar PR-jippon till båtkonvojer, kom då ihåg att Israel avbröt sin ockupation av Gazaremsan och överlät territoriet till Gazaborna. Skulle Hamas sluta beskjuta Israel med raketer skulle situationen normaliseras snabbt.
Pophöger, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD5, SvD6, GP1, GP2, GP3, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7

2 kommentarer:

  1. Artikeln är rätt. Vi ser i svenska tidningar att dom tar palestinas sida,dom glömmer vad som är viktigt,att Israel varje dag har raketer som skickas från Gaza för att döda så många israeler dom kan.Det är terorist dåd. Men det skriver tidningarna inte om.Jag bor i Israel och lever under detta hot varje dag,Det måste bli ett stop på raketer in över Israel.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.