2012-12-03

Billström bluffar

Tobias Billström vill se över omfattningen av det så kallade försörjningskravet på invandrare som vill ta hit sina anhöriga. Detta eftersom kravet sedan i april 2010 i praktiken endast berört tusen personer, då bestämmelserna totalt har urholkats av undantag från demsamma.

Övriga regeringspartier har gjort sig oanträffbara i frågan, men eftersom det är FP och KD som bidragit till att reglerna urholkats och eftersom regeringen samarbetar med Miljöpartiet i frågan så är sannolikheten för att Billströms utspel kommer leda till att någonting förändras exakt lika med noll.

Svenska folket kommer att få fortsätta betala notan för västvärldens största invandring och Billströms utspel skall förmodligen endast, liksom Lars Leijonborgs krav på språktester för medborgarskap, ses som en liten flört med opinionen som man när det kommer till kritan inte menar det minsta allvar med.
SvD1, SvD2, SR1, SR2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.